Biznesiniz üçün MUK şirkətlər qrupunun “bulud” həlləri

Cloud Solution Provider – aylıq ödəniş əsasında Microsoft Office 365, AZURE, EMS, D365 “bulud” servislərinin əlçatan olduğu satış kanalıdır

MUK Cloud Solutions – kollektiv qarşılıqlı əlaqə üzrə müasir qorunan vasitələr təqdim edilməklə biznesin fasiləsizliyinin təmin edilməsinə, işin effektivliyinin və əməkdaşların mobilliyinin artırılmasına yönəlmiş, çevik starta hazır olan həll və xidmətlər komplektidir.
Onların köməyi ilə siz “bulud” texnologiyalarını çevik və effektiv surətdə təşkilatınızın infrastrukturuna tətbiq edə biləcəksiniz.

Təkliflərimiz:

 • İnfrastrukturun "sıfırdan". yaradılması. Minimal əsaslı xərclər. “Bulud” resurslarının icarəsi və servis xidmətinə görə optimal əməliyyat xərcləri.
 • İnfrastrukturun genişləndirilməsi (müəssisənin inkişafı, yeni ərazi ofisləri, planlaşdırılan izafi yüklənmə). Yerüstü infrastruktura inteqrasiya edilmiş yeni «bulud” servisləri.
 • İnfrastrukturun nasazlıqlardan qorunması :
  • Ehtiyat surətlərin (fayllar, virtual maşınlar, məlumat bazaları) “bulud”da saxlanılması.
  • Qəza nəticəsində yaranan nasazlıqlardan qoruma, bərpa etmə. Virtual maşınlar və ya SQL məlumat bazaları səviyyəsində yüksək əlçatanlığı ilə seçilən klasterlər.
 • Korporativ informasiyanın qorunması:
  • Korporativ yazışmaların qorunması.
  • Sənədlərin və digər məlumatların qorunması.
 • Mobil qurğular vasitəsilə idarəetmə
 • Əlavələr hostinqi, idarəetmə:
  • Veb-saytların yaradılması və sazlanması, saytların “bulud”a miqrasiyası.
  • SharePoint on-line, Exchange on-line, Skype for business on-line servislərinin tətbiqi.

Resursların faktiki istifadəsinə görə aylıq ödəniş etməklə Microsoft-un “bulud” həllərini təqdim edən partnyor ol.
Servis təklifləri portfelini genişləndir.