Nasazlıqlardan sonra bərpa


Nasazlıqlar zamanı məlumatların silinməkdən qorunması

  • Microsoft Azure

Qəza nəticəsində baş vermiş nasazlıqlardan sonra infrastrukturun avtomatik bərpası

  • Microsoft Azure
  • Azure Site Recovery saytların bərpa xidməti
  • Virtual serverdən istifadə (Windows А2 Standard)
  • “Bulud” və yerüstü infrastrukturun əlaqəsi (statik və ya dinamik marşrutlaşdırma) üçün VPN-şlüzdən istifadə