Təkliflər

  Səmərəlilik və kollektiv iş

 • Şirkətin lazımi infrastrukturunun "sıfırdan" yaradılması, infrastrukturun çevikliyinin və sürətlə genişlənməyə yüksək hazırlığının təmin edilməsi.
 • Təqvim planlaşdırılması imkanına malik korporativ poçt xidmətini, informasiya portalı və əlçatanlıq modeli nəzərə alınmaqla sənədlər üzərində birgə iş üçün iş sahələri, qorunan audio, videokonfrans əlaqələri, ani bildiriş mübadiləsi, iştirak statusu haqqında məlumatlandırma sistemini, şirkətin əməkdaşları arasında qeyri-formal bilik mübadiləsinin aparılmasına xidmət edən korporativ sosial şəbəkədən ibarət birgə işin reallaşdırılması üçün rahat və təhlükəsiz vasitələr.

  Ehtiyat surətlər və fayl saxlancları

 • Məlumatların ehtiyat surətlərinin (fayl saxlancları, virtual maşınlar, verilənlər bazaları) “bulud”da saxlanılması, fayl resurslarının yüksək etibarlılıq və informasiya təhlükəsizliyi şəraitində saxlanma dəyərinin azalması.

  Nasazlıqlardan sonra bərpa

 • Məlumatların ehtiyat surətlərinin (fayl saxlancları, virtual maşınlar, verilənlər bazaları) “bulud”da saxlanılması, fayl resurslarının yüksək etibarlılıq və informasiya təhlükəsizliyi şəraitində saxlanma dəyərinin azalması.
 • Məlumatların və informasiya sistemlərinin qəza nəticəsində yaranan nasazlıqlardan qorunması.
 • Fərdi və hibrid buludda virtual maşınlar və ya SQL verilənlər bazası servisi səviyyəsində yüksək əlçatanlığın təmin edilməsi.
 • Nasazlıqlardan sonra sürətli bərpanın təmin edilməsi.

  Təhlükəsizlik (EMS)

 • Əməkdaşların uçot qeydlərinin vahid kataloqu əsasında təhlükəsizlik siyasətinin idarə olunması.
 • Məlumatların qorunması və antivirus müdafiəsi daxil olmaqla korporativ və fərdi mobil qurğuların təhlükəsizliyinin təmin olunması.
 • Mobil qurğuları idarəetmə, proqram təminatının quraşdırılmış nüsxələrinə nəzarət və yenilənmələrin quraşdırılması.
 • Korporativ yazışmaların, fayl saxlanclarının və sənədlərin korporativ portalda qorunması.

  Əlavələrin yerləşdirilməsi və idarəetmə

 • Veb-saytların çevik şəkildə yaradılması və sazlanması
 • SharePoint on-line, Exchange on-line, Skype for business on-line servislərinin sazlanması və xidmət göstərilməsi