Əlavələrin yerləşdirilməsi və idarəetmə


Verilənlərin emalı üzrə etibarlı Avropa mərkəzində Web-sayt

  • Azure Web Sites (plan B2) servisi
  • İstifadəçi domeni

Verilənlərin emalı üzrə etibarlı Avropa mərkəzində biznes-əlavələr

  • Microsoft Azure VM (1, Linux, D1) virtual serverindən istifadə
  • AZURE VM с MS SQL virtual serverindən istifadə
  • Aylıq trafik 5 QB–10,0 TB (Microsoft AZURE-yə əsaslanan)

Bir saniyə ərzində sınaqdan keçirməni təmin edən server gücləri

  • Microsoft Azure VM (1, Linux, D1) virtual serverindən istifadə
  • Aylıq trafik 5 QB–10,0 TB (Microsoft AZURE-yə əsaslanan)